Laatste Nieuwtjes

Nieuwsbrief januari 2018
verzekering 2018

Vanaf 2016 meer mogelijkheden bij Trike Valley
stages en veranderingen voor 2016.

Jean Luc Boué
Uit Zuid Frankrijk kwam het droevige nieuws dat Jean Luc Boué, monitor uit Le Bar Sur Loup, bezweken is aan zijn slepende ziekte.

Jean Luc Boué

Uit Zuid Frankrijk kwam het droevige nieuws dat Jean Luc Boué, monitor uit Le Bar Sur Loup, bezweken is aan zijn slepende ziekte. Jean Luc was gepasioneerd door deltavliegen. Het was niet steeds makkelijk voor hem om als professioneel te overleven tussen al het opkomende Frans parapentegeweld. Toch volhardde Jean Luc. Enkel delta en niets anders dan delta telde. Hij was de bezieler van één van de bekendste Franse wintervliegplaatsen. Velen hebben onder zijn toezicht het deltavliegen leren kennen.

Ikzelf heb zeer veel hulp, steun en raad gekregen tijdens de opstartjaren van Trike Valley van deze man. Daarvoor ben ik hem nog steeds zeer dankbaar.

Begin maart, tijdens onze jaarlijkse lente trip naar Grasse heb ik hem de laatste keer gezien. plots stond hij daar, leunend op een wandelstok; zichtbaar ziek. Zijn ogen blonken nog en hij vertelde over zijn ziekte en de moeizame genezing. Het deed hem plezier om zoveel Belgische piloten bij elkaar te zien op "zijn" vliegplaats.


Jean Luc, merci et bon vol !